Glæd dig til…

Afsked med præsteparret


Vores sognepræst Johnny Søndberg-Madsen har valgt at gå på pension.

I denne anledning afholdes der to afskedsgudstjenester:

Østervrå kirke    søndag d. 11. oktober 2020, kl. 10.30: høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i Østervrå Kulturhus.

Torslev kirke    søndag d. 18. oktober 2020, kl. 10:30: med efterfølgende frokost i Try-Thorshøj Boldklubs lokaler

Covid-19
Som følge af seneste Covid-19 restriktioner må der desværre nu max. være 50 personer til stede ved hvert arrangement. Tilmelding er derfor strengt nødvendig.

Tilmelding efter ”først-til-mølle” princippet kan ske til vores organist Annette Bæk – telefonisk eller som SMS til 2022 8290 – senest tirsdag den 6. oktober 2020. 

Oplys venligst deltagernes navne samt sted for ønsket deltagelse. Tilmelding bekræftes snarest derefter.

Menighedsrådene i Torslev og Østervrå

Ønsker du at være med til at give en gave til præsteparret, kan du indbetale et beløb efter eget valg på vores konto 9012-1200027309 hos SparNord.
Skriv venligst navnene på giverne ved overførslen. 

 

Mandag den 9. november kl. 17.00

Ulvetime i Østervrå kirke.

Gudstjenester søndag den 4. oktober:
Torslev Kirke: kl. 10.30: Høstgudstjeneste v/ Johnny Søndberg-Madsen
Østervrå Kirke: kl. 9.00: v/ Johnny Søndberg-Madsen

Gudstjenesteliste

Vi søger ny præst
Idet vores sognepræst gennem mange år har valgt at gå på pension, vil der i oktober/november blive lavet et stillingsopslag, hvor vi søger en præst til pastoratet for Torslev og Østervrå Sogne.

Se jobopslag

Voksenkor
Hver onsdag kl. 19.00-20.30 i Østervrå Kirke. Vi synger viser og sange, gospel og pop i to-tre stemmer. Alle kan være med – der er plads til nye.

Dirigent er Freja Würtz, tlf. 51 51 97 14.

Resultat fra Valgforsamlingen
Tirsdag den 15. september blev der ved valgforsamlingen i Torslev Sogn valgt følgende til menighedsrådet for den kommende 4-årige periode.
Rådet tiltræder søndag den 29. november 2020.


 

Torslev Menighedsråd:
Erling Mikkelsen, Tryvej 190, Try, 9352 Dybvad
Laila Ladefoged Thomsen, Stadionvej 11, Thorshøj, 9750 Østervrå
Olav Andersen, Krogsdamvej 9, Thorshøj, 9750 Østervrå
Majbrit Jane Margrethe Christensen, Tryvej 110, Try, 9750 Østervrå
Knud Jørgen Nielsen, Lendumvej 101, Vang, 9750 Østervrå

Stedfortrædere:
Annika Thomsen, Hjørringvej 219, Thorshøj, 9750 Østervrå 1. stedfortræder
Eva Vestergaard Holm, Bjergetsvej 5, Thorshøj, 9750 Østervrå 2. stedfortræder

Ovenstående kandidater og stedfortrædere er valgt medmindre der indkommer en kandidatliste mere, da det udløser et afstemningsvalg, der i så fald finder sted tirsdag den 17. november. 

Indleveres der en kandidatliste mere skal den afleveres på en af kirkeministeriet godkendt blanket. Den skal ud over de opstillede kandidater indeholde navne på 5 stillere. Kandidatlisten afleveres personligt til Jørgen Nielsen, Lendumvej 101, 9750 Østervrå, 23715178, senest tirsdag den 13. oktober kl. 19.00. 

Valgbestyrelsen

Østervrå menighedsråd:
Lone Haugaard
Anders Bentsen
Birthe Løgtved
Preben Lund Nielsen
Michael Møller Nielsen
Jens Martin Fjordbak

Stedfortrædere:
Kirsten Holm Hansen
Jens Larsen
Martin Holm Hansen
Brian Andersen

Ovenstående kandidater og stedfortrædere er valgt medmindre der indkommer en kandidatliste mere, da det udløser et afstemningsvalg, der i så fald finder sted tirsdag den 17. november. 

Indleveres der en kandidatliste mere skal den afleveres på en af kirkeministeriet godkendt blanket. Den skal ud over de opstillede kandidater indeholde navne på 5 stillere. Kandidatlisten afleveres personligt til Jens Larsen, Vrængmosevej 45, 9750 Østervrå senest tirsdag den 13. oktober kl. 19.00. 

Valgbestyrelsen