Gudstjenester Søndag den 24. januar
Østervrå Kirke: Gudstjeneste kl. 10.30 ved Olafur F. Olafsson

Torslev Kirke: ingen

Vakance:
Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen er fratrådt.

Ved anmodning om bisættelser/begravelser: kontakt Kirkekontoret ved Sæby kirke. Strandgade 13, 9300 Sæby. Telefon: 9846 3937. 
Mail: saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Åbent mandag – fredag kl. 10.00-13.00
Mandag tillige: kl. 15.30-17.00

Ved øvrige henvendelser om kirkelige handlinger og sjælesorg: Kontakt sognepræst Viggo Ernst Thomsen, mobil 5164 4590. mail veth@km.dk

 

 

Julehjælpsløb 2020

Konfirmandgospel 2020


 

Konstituering Torslev:

Erling Mikkelsen, formand

Jørgen Nielsen, næstformand og kirkeværge

Olav Andersen, kasserer

Majbrit Christensen, sekretær

Laila Ladefoged Thomsen, kontaktperson

Som bygningssagkyndig valgtes udenfor rådet, Arne L. Jørgensen.

Valgbestyrelsen: Jørgen, formand, Majbrit og Erling.

Menighedsrådet siger tak til Henrik Rosendal for et stort og engageret arbejde i menighedsrådet igennem mange år. Henrik genopstillede ikke.
Samtidig byder vi velkommen til samarbejdet i rådet til Laila Ladefoged Thomsen, der er nyvalgt medlem.

Stedfortrædere:
Annika Thomsen, Hjørringvej 219, Thorshøj, 9750 Østervrå
Eva Vestergaard Holm, Bjergetsvej 5, Thorshøj, 9750 Østervrå

Valgbestyrelsen

Konstituering Østervrå:

Lone Haugaard, formand

Michael Møller Nielsen, næstformand

Birthe Løgtved, kirkeværge og kontaktperson

Anders Bentsen, kasserer

Preben Lund Nielsen, sekretær

Jens Martin Fjordbak, menigt medlem

Valgbestyrelse, Jens Martin Fjordbak (formand), Michael Møller Nielsen og Preben Lund Nielsen

En stor tak til Martin Holm Hansen og Jens Larsen som igennem mange år har ydet en engageret indsats i menighedsrådsarbejdet.

Velkommen til de nyvalgte medlemmer Anders Bentsen og Preben Lund Nielsen.

Stedfortrædere:
Kirsten Holm Hansen, Mølbakvej 5, 9750 Østervrå
Jens Larsen, Vrængmosevej 45, 9750 Østervrå
Martin Holm Hansen, Mølbakvej 5, 9750 Østervrå
Brian Andersen, Elbækvej 5, 9750 Østervrå

Valgbestyrelsen