Et tilbud til pastoratets børn i fjerde klasse.

Det foregår efter skoletid om torsdagen. Skolebilen kører med børnene. Samler op og afleverer de sædvanlige steder.

Vi begynder torsdag efter efterårsferien og slutter med en familiegudstjeneste i en af pastoratets kirker den 1. søndag i advent.

Udgangspunktet for kurset er børnenes egen dåb og basal kristendomsundervisning. Man er velkommen på kurset, selvom man ikke er døbt.

Undervisere er Annette Bæk, organist og Johnny Søndberg-Madsen, sognepræst