Sognepræst – mandag er fridag
Christian Aalling
Bakkevænget 19 . 9750 Østervrå
Tlf. 98 95 60 43
Mail: caa@km.dk

Organist
Annette Bæk,
Sejlmagervænget 1,
9850 Hirtshals
Tlf. 98 94 92 42 / 20 22 82 90,
annetteunderlinbaek@gmail.com

Kirkesanger
Jens Larsen,
Tlf. 22 13 13 50
merete-jens@hotmail.com

Kirkesanger
Freja Würtz,
Tlf. 51 51 97 14
frejaw9@gmail.com

Graver
Bente Højen,
tlf. i dagtimerne 98 95 60 36,
graveren@torslev-sogn.dk

Ring i forvejen og træf en aftale.

Gravermedhjælper
Henning Simonsen 

Gravermedhjælper
Hanne Eriksen 

Kasserer
Olav Andersen, 
8445@sogn.dk