Sognepræst – mandag er fridag
Christian Aalling
Bakkevænget 19 . 9750 Østervrå
Tlf. 98 95 60 43
Mail: caa@km.dk

Organist
Vakant

Kirkesanger
Jens Larsen,
Tlf. 22 13 13 50
merete-jens@hotmail.com

Kirke-kulturmedarbejder
Freja Würtz,
Tlf. 51 51 97 14
frejakiku@gmail.com

Graver
Bente Højen,
tlf. i dagtimerne 98 95 60 36,
graveren@torslev-sogn.dk

Ring i forvejen og træf en aftale.

Gravermedhjælper
Henning Simonsen 

Kasserer
Olav Andersen, 
Tlf. 40 45 90 61

8445@sogn.dk