Den gamle middelalderkirke i Torslev sogn og den meget nyere og moderne indrettede kirke i Østervrå sogn indgår i et fællesskab med 3 andre sogne/pastorater, som tilsammen kalder sig De 10 Kirker.

De første møder omkring samarbejdet fandt sted i 2018 og efter sommerferien i 2019 kom det første synlige udtryk for formaliseringen af et fællesskab mellem De 10 Kirker ved oprettelsen af en fælles helsides annonce i den lokale avis, Østvendsyssel Folkeblad.

De 10 Kirker samarbejder også omkring afholdelse af større arrangementer, ved at oprette en fælles økonomi omkring dette, således at større navne kan engageres til koncerter, foredrag eller andet.

Derudover udgør De 10 Kirker et fællesskab, hvor et bredt udvalg primært bestående af menighedsrådsformænd og præster mødes 3-4 gange om året for at drøfte samarbejdets udvikling og konkrete problemstillinger eller idéer, som man kan løse bedre i fællesskab end hver for sig.

Der er et udbygget samarbejde mellem de 4 præster, som arbejder i De 10 Kirker, ligesom både organister og kirke- og kulturmedarbejdere arbejder på tværs af sognegrænser.

For yderligere information om De 10 Kirker, spørgsmål eller kommentarer kontakt Lone Haugaard, lh@veas.dk eller 61664989.

Læs De 10 Kirker på bagsiden af ugens avis her