I Torslev og Østervrå Menighedsråd spiller diakoni en helt central rolle og vi er af den opfattelse, at vi bedst løser den opgave i fællesskab. Vi har derfor nedsat et fælles udvalg, som mødes ca. 3 gange om året og blandt andet står for afholdelse af det årlige julehjælpsløb, hvor skolebørn cykler adskillige runder i Østervrås gader. Med sponsorer i ryggen og et væld af frivillig arbejdskraft og støtte fra byens foreninger og forretningsliv rejses hvert år et beløb, som primært går til julehjælp.

Julehjælp kan søges af alle med bopæl i Torslev eller Østervrå sogne, som kunne have glæde af en lille håndsrækning til julen. Der laves individuelle julekurve med mad, guf og gaver til eventuelle børn. Derudover arrangeres deltagelse i lokale juleaftensarrangementer med transport og betaling af deltagergebyr.

Ansøgningsfrist og oplysninger om ansøgninger annonceres hvert år i Østvendsyssel Folkeblad. Ansøgninger sendes til en fortrolig e-mail-postkasse: sognetsjulehjaelp@gmail.com

Udvalget for diakoni:
Birthe Løgtved
Lone Haugaard
Jørgen Nielsen
Anders Bentsen
Marianne Bentsen
Hans Uggerhøj