Vi har IKKE glemt at opdatere. Pga corona og præsteskifte ER marts 2020 det senest trykte kirkeblad