Fredag den 19. august kl. 17.00

Cykelsponsorløb til fordel for “Sognets Julehjælp”
Start fra Østervrå Kulturhus

Søndag den 18. september

Høstgudstjeneste i Østervrå Kirke

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00

Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen (fra Mariehaven) i Lyngså Kirke

– et De 10 kirker arrangement  

Søndag den 18. juni 2023 kl. 10.30

Fangekoret medvirker ved en musikgudstjeneste i Albæk/Lyngså. Nærmere information følger

– et De 10 kirker arrangement 

Babysalmesang
Holder lang sommerferie da Freja Würtz er på barsel.
Hver tirsdag kl. 11.00-12.00
i Østervrå Kirke
Forløbet er gratis. Tilmelding sker til Kirke-kultur- medarbejder Freja Würtz, frejakiku@gmail.com, tlf. 51 51 97 14.

Kirkemusikalsk legestue
Holder lang sommerferie da Freja Würtz er på barsel.
Forskellige hold i Østervrå Kirke
Forløbet er gratis. Tilmelding sker til Kirke-kultur- medarbejder Freja Würtz, frejakiku@gmail.com, tlf. 51 51 97 14.

Børnekor
Holder lang sommerferie da Freja Würtz er på barsel.
Hver tirdag kl. 15.30-16.30

i Østervrå Kirke
Dirigent er Freja Würtz, tlf. 51 51 97 14.

Julehjælpsløb
Den sidste fredag i august er det årlige Julehjælpsløb, som er et cykelløb for skolebørn, samme dag som Østervrå Open By Night.

Juleoptog
Sidste torsdag i november er det årlige Juleoptog igennem Østervrås gader med afslutning i Kulturhuset.

Voksenkor
Holder lang sommerferie da Freja Würtz er på barsel.
Hver onsdag kl. 19.00–20.30
i Østervrå Kirke.

Dirigent er Freja Würtz, tlf. 51 51 97 14.

Danmark spiser sammen
Hvert år i uge 17: Danmark spiser sammen.