Menighedsrådet har konstitueret sig for kirkeåret 2022-23

Formand
Lone Haugaard,
tlf. 61 66 49 89
lh@veas.dk

Næstformand
Michael Møller Nielsen
tlf. 20 64 34 04
mmn@compaqnet.dk

Kirkeværge
og kontaktperson
Birthe Løgtved,
tlf. 22 63 90 11
birthel1951@gmail.com

Kasserer
Anders Bentsen
a.bentsen@mail.dk

Sekretær
Preben Lund Nielsen
lundnielsenpreben@gmail.com

Menigt medlem
Jens Martin Fjordbak,
tlf. 21 54 91 74
fjordbak1971@outlook.dk

Stedfortrædere
Kirsten Holm Hansen
Jens Larsen
Martin Holm Hansen
Brian Andersen

 

 

Menighedsrådsmøder i Østervrå menighedsråd 2022

Onsdag den 12. januar

Tirsdag den 15. februar (fællesmøde med Torslev MR) i TTB’s Klubhus

Onsdag den 16. marts

Onsdag den 20. april

Tirsdag den 10. maj (fællesmøde med Torslev MR) i Østervråhallens mødelokale

Onsdag den 8. juni

Tirsdag den 17. august møde kl. 18.00 (fællesmøde med Torslev MR kl. 19.00) i Thorshøj Gl. Skole

Onsdag den 14. september

Onsdag den 5. oktober

Tirsdag den 8. november (fællesmøde med Torslev MR) i Østervråhallens mødelokale