Formand
Lone Haugaard,
tlf. 61 66 49 89
lh@veas.dk

Næstformand
Michael Møller Nielsen
tlf. 20 64 34 04
mmn@compaqnet.dk

Kirkeværge
og kontaktperson
Birthe Løgtved,
tlf. 22 63 90 11
birthel1951@gmail.com

Kasserer
Anders Bentsen
a.bentsen@mail.dk

Sekretær
Preben Lund Nielsen
lundnielsenpreben@gmail.com

Menigt medlem
Jens Martin Fjordbak,
tlf. 21 54 91 74
fjordbak1971@outlook.dk

 

Menighedsrådsmøder i Østervrå menighedsråd 2021
Tidspunkt er kl. 19.00-21.00 og det er i Østervrå Hallens mødelokaler.

Stedfortrædere
Kirsten Holm Hansen
Jens Larsen
Martin Holm Hansen
Brian Andersen

Tirsdag den 7. september

Tirsdag den 5. oktober

Tirsdag den 2. november (fællesmøde med Torslev menighedsråd) 

Som udgangspunkt ligger møderne 2. tirsdag i måneden, men ændringer kan forekomme.

 

I henhold til ”Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)” besluttes det, at offentligheden ikke tillades adgang til møderne.