Menighedsrådet har konstitueret sig for kirkeåret 2023-24

Formand
Lone Haugaard,
tlf. 61 66 49 89
lh@veas.dk
Næstformand
Michael Møller Nielsen
tlf. 20 64 34 04
mmn@compaqnet.dk
Kirkeværge
og kontaktperson
Birthe Løgtved,
tlf. 22 63 90 11
birthel1951@gmail.com
Kasserer
Anders Bentsen
a.bentsen@mail.dk
Sekretær
Preben Lund Nielsen
lundnielsenpreben@
gmail.com
Menigt medlem
Jens Martin Fjordbak,
tlf. 21 54 91 74
fjordbak1971@outlook.dk

 

 

Stedfortrædere
Kirsten Holm Hansen
Jens Larsen
Martin Holm Hansen
Brian Andersen

 

 

Menighedsrådsmøder i Østervrå menighedsråd 2023

I Østervrå holdes de i præsteboligen på Bakkevænget:

Onsdag den 11. januar

Onsdag den 22. marts

Onsdag den 24. maj

Onsdag den 13. september

Onsdag den 8. november

Alle møder fra kl. 18.00-21.00

 

Fællesmøder med de to menighedsråd samme sted og tid.