Formand
Jørgen Nielsen,
tlf. 23 71 51 78
nhp@nielsen.mail.dk

Næstformand, kasserer og sekretær
Olav Andersen
Tlf. 40 45 90 61
8445@sogn.dk

Menigt medlem
Erling Mikkelsen,
tlf. 40 55 91 45
tove.erling@lysdal.dk

Kirkeværge
Majbrit Jane Margrethe Christensen,
tlf. 25 33 98 44
tryvestergaard@jubii.dk

Kontaktperson
Laila Ladefoged Thomsen
tlf. 21 62 98 95

Stedfortrædere:
Annika Thomsen
Eva Vestergaard Holm

Menighedsrådsmøder i Torslev Menighedsråd
Der afholdes ordinære menighedsrådsmøder for Torslev Sogn på den første tirsdag i ulige måneder (undtaget juli).
Møderne begynder normalt kl. 19:00.