Et tilbud til pastoratets børn i fjerde klasse.

Det foregår efter skoletid og de seneste år har undervisningen foregået på skolen, hvor der er tilbudt os et lokale. 

Udgangspunktet for kurset er børnenes egen dåb og basal kristendomsundervisning. Man er velkommen på kurset, selvom man ikke er døbt. Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste i en af pastoratets kirker.

Vi samarbejder med skolen med indbydelser til kurset.

Nærmere info følger ved start.