Torslev Kirke Østervrå Kirke Torslev sogn Østervrå sogn

Coronarestriktioner
I Østervrå Kirke:
Max 32 personer MED sang
Max 64 personer UDEN sang

 

Menighedsrådsmøder
Mødeaftener ligger fast 2. tirsdag kl. 19.00 i ulige måneder for Østervrå, hvor der er møde i velfærdsbygningen på kirkens parkeringsplads. For Torslev sogn er møderne 1. tirsdag i lige måneder kl. 19.00 i præstegården på Lendumvej. Dagsorden for møder vil blive slået op i kirkerne og evt. også i avisen. Møderne er offentlige, og man er velkommen til at deltage aktivt i dem.

Fremover vil en del menighedsrådsmøder være fælles for de to sogne i pastoratet. Datoer vil fremgå af lokalavisen.

Kirkebil
I Østervrå kører kirkebilen til alle gudstjenester ad den sædvanlige rute. Er man gangbesværet, kan man blive afhentet på bopælen, hvis der ringes dagen før inden kl. 18.00 på tlf.: 98 86 42 14. Yderligere oplysninger kan fås samme sted.

Kirkekaffe
Der er ofte kirkekaffe efter kl. 9.00 gudstjeneste. Kirkekaffe er i Østervrå kirke en stående kop kaffe og et rundstykke eller en lille småkage i våbenhuset. Velkommen til kaffe og en lille sludder…