Organist søges

Stillingen som organist / kirkemusiker ved Torslev Kirke og Østervrå Kirke,

Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. juli 2023 eller efter aftale.

Vi søger en organist, der 

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse 

ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger

 • kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter
 • kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab 

med de øvrige medarbejdere

 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • en organiststilling på pt. 20 timer pr. uge
 • en stilling – hvor der kan tillægges timer efter kvalifikationer 

ved varetagelse af yderligere opgaver i sognene

 • en stilling – hvor der er rum til at udvikle sig såvel personligt som fagligt
 • en fleksibel medarbejderstab 
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præst og de to menighedsråd

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,      

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige 

en bruttoløn mellem kr. 329.548,89 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). 

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 

mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). 

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.  

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales   
aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.  
Basisløntrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner) og  
Basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,39 årligt (nutidskroner).  
Indplacering sker efter anciennitet.  
Rådighedstillægget udgør årligt 32.233,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Ansættelse af en organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 295.280,38 kr. – 431.563,01 kr. (nutidskroner). 

Fikspunktet er 302.851,32 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og 

Dansk Kirkemusiker Forening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Torslev menighedsråd – Erling Mikkelsen, Tlf.: 40 55 91 45

Østervrå menighedsråd – Michael Møller Nielsen, Tlf.: 20 64 34 04

Ansøgningsfristen er fredag den 12. maj 2023 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Torslev menighedsråd

mail: 8445fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 20-21

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid
 • der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de to menighedsråd 

om fælles organistfunktion i sognene.

Generelle informationer:

 • Orglet i Torslev Kirke: Marcussen & Søn fra 1968, 10 stemmer, 2 manualer, pedal
 • Orglet i Østervrå Kirke: Brdr. Brun fra 1969, 16 stemmer, 2 manualer, pedal
 • I Østervrå kirke er der et nyligt anskaffet Essex flygel

Læs mere om sognene på www.østervrå-torslev-kirker.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning