I Torslev og Østervrå menighedsråd vil vi gerne støtte mennesker og foreninger, som arbejder for at fremme de samme formål, som vi og den danske folkekirke støtter. Det kan både dreje sig om lokale, nationale eller globale indsatser og initiativer. Enhver ansøgning vil få et personligt svar tilbage. Ansøgninger kan stiles til menighedsrådenes mailadresser som er henholdsvis 8445@sogn.dk for Torslev menighedsråd og 9226@sogn.dk for Østervrå Menighedsråd eller til formanden for det respektive menighedsråd.