Ansættelse af præst pr. 1. august 2022

Bliv præst i et pastorat som bygger på fællesskab, åbenhed og relevant kirkeliv…

Det findes i Torslev og Østervrå Sogne

Fordomme om ”udkantsdanmark” er der nok af, men hos os bliver de gjort til skamme, så der er god grund til at læse dette stillingsopslag til ende.

Som præst i vores pastorat vil du nemlig befinde dig lige i hjertet af Vendsyssel og blive budt velkommen af to unge, aktive og samarbejdsorienterede menighedsråd, der arbejder ud fra en overbevisning om, at meget gøres bedst i fællesskab – lige fra etableringen af en moderne udgave af diakoni, som involverer lokalsamfundet, til udformningen af et nyt åbent og menighedsnært kirke-/sognehus, som skal kunne bidrage til at trække kirken tæt på de steder, hvor livet i forvejen foregår og mennesker færdes. 

Menighedsrådene er på ingen måde en lukket klub og har en bred aldersfordeling med en gennemsnitsalder i begge råd på 55 år. Medlemmerne er engagerede i lokalsamfundet omfattende blandt andet skole, borgerforening, spejderforeninger, sportsklubber og lokalhistorisk forening, hvilket giver et godt afsæt til at repræsentere alle dele af menigheden.

Vi tilbyder en stilling i et pastorat, som rummer både landlig idyl med smuk natur og et aktivt bymiljø med mange tilbud og en beliggenhed kun 20 kilometer fra Hjørring, Frederikshavn og Sæby, mens Aalborg kan nås via motorvej på 30 min. Der er gode busforbindelser, men afstanden til de større byer har det den positive effekt, at der er en stærk sammenhængskraft.

Østervrå by har alt, hvad der er behov for i hverdagen. Byens butikscentrum rummer bl.a. to supermarkeder, tøjbutik, post, apotek, bager og delikatesse. Derudover har byen et meget rigt foreningsliv, der nyder godt af byens svømmehal, sportshal, gymnastiksal, fitnesscenter, kulturhus, ungdomsklub, bibliotek, klubhus og mødefaciliteter som er samlet i samme kompleks. Herudover er der boldbaner, multibane, legepladser, skatermiljø, petanquebane og et væld af mountainbikespor i det fantastiske kuperede og uberørte istidslandskab ved Ny Mølle Bæk og Den Jyske Ås.

Menighedsrådene har i 2020 købt en ny præstebolig, som er bygget i 2019 og opført i moderne lyse sten og mørkt tag i en populær del af Østervrå. Boligen er lys og veldisponeret, har tre børne-/arbejdsværelser foruden soveværelse til hvilket der hører egen badafdeling. Der er et stort lyst køkkenalrum med Siemens køkkenhvidevarer og moderne indretning. I forlængelse heraf en ekstra stue og udgange til både syd- og vestvendt terrasse. Der er bryggers med masser af skabsplads og indgang i overdækket carport. Alt er nyt og i bedste stand.

Omkring huset er der etableret gang- og terrassearealer og haven er anlagt med blomstrende buske og træer og der er installeret en robotplæneklipper, således at haven kræver minimal vedligeholdelse.  

Huset er beliggende højt i terræn kun 100 meter fra Torslev Skole, som har to spor fra 0.-9. klasse. Skolevejen går gennem et stisystem i et grønt område, som der er udsigt til fra boligen og vejen ender blindt i et vænge. Der er ligeledes 100 meter til vuggestue/ børnehave, som er etableret i et gårdmiljø med eget dyrehold og der er mindre en kilometer til butikker og kultur- og idrætscenter. 

Pastoratets anden hovedby, Thorshøj, ligger 4,5 kilometer derfra.  Vuggestuen og børnehaven er placeret sammenbygget med boldklubben, der er centrum for et unikt foreningsliv med idrætsforening, borgerforening og lokalhistorisk forening. KFUM-spejderne hører til i området op mod boldbanerne. Omkring byens gamle skole har ildsjæle etableret et nyt centrum for aktiviteter af alle slags, ligesom huset benyttes af mange typer foreninger og af unge med særlige udfordringer, som bor i et botilbud i byen.

Spejderbevægelsen medvirker i mange sammenhænge sammen med kirken i både Torslev og Østervrå, ligesom der foregår mange aktiviteter, som julehjælpscykelløb for skolebørn, koncerter og foredrag på tværs af foreninger, FOF og menighedsrådene.

Vi kan tilbyde aktivt samarbejdende og positivt indstillede menighedsråd, som prioriterer at skabe et levende kirkeliv i de to sogne. Det er afgørende for os, at det, vi laver, skaber fællesskab i sognene, er relevant og at vi gør det på en måde, hvor vi spiller hinanden stærke. Den kirkelige retning i sognene er overvejende grundtvigsk, men vi har en fordomsfri tilgang, idet kirken skal have plads til alle.

Da vi har både en relativt ny bykirke og en middelalderlig idyllisk landkirke og er i proces med bygning af et helt nyt kirkehus, er rammerne for kirkens liv gode. Kirke-/sognehuset er på skitsestadiet, hvilket betyder, at du som ny præst i høj grad har mulighed for at præge processen. 

Menighedsrådenes mangeårige fælles organist er gået på pension, hvorfor der er en ansættelsesproces i gang med henblik på at besætte stillingen i foråret. Kirkerne har to faste kirkesangere, som betjener begge kirker, ligesom vi har en fælles gravermedhjælper. Cirka halvdelen af menighedsrådsmøderne er fællesmøder og foruden et fælles diakoniudvalg har vi et fælles udvalg vedr. præsteboligen og kirkehuset. Vi har i begge menighedsråd fokus på børn og unge og i Østervrå Menighedsråd har vi i 2019 ansat en kirke- kulturmedarbejder på 14 timer med et stort musisk talent, som har startet to kor – et for børn og et for voksne, som pt. har over 30 medlemmer.

Samarbejde er også i fokus i forhold til tre omgivne landsbypastorater, hvor vi tilsammen udgør DE 10 KIRKER. Du vil indgå i et samarbejde med de 3 øvrige præster, hvor man også afløser hinanden ved ferie mv. Derudover samarbejder vi om en ugentlig fælles helsides annoncering i Østvendsyssel Folkeblad, større koncerter, organistsamarbejde og erfaringsudveksling. Menighedsrådsformænd og præster holder ca. 2 fælles møder om året samt et fælles møde, hvor også de øvrige menighedsrådsmedlemmer deltager. Opgaven med kirkebogsføring løses for os af et nærliggende sogn med kirkekontor.

Vi er i menighedsrådene vant til at løfte en væsentlig del af kirkelivets opgaver uden at præsten behøver være en del af det hele, men vi vil naturligvis rigtig gerne, at vi sammen kan finde en vej, hvor vi kan hjælpe hinanden med at bringe evangeliets budskaber ud til mange.

 

Nærmere oplysninger:
Vores seneste præst, Christian Aalling, som desværre måtte stoppe pga. sygdom i familien, kan kontaktes for reference, tlf. 5043 8074 eller mail caalling@hotmail.com. Endvidere kan en skriftlig beskrivelse rekvireres hos provst Viggo Thomsen, veth@km.dk.