Menighedsrådsmøder
Der afholdes ordinære menighedsrådsmøder for Torslev Sogn på den første tirsdag i ulige måneder (undtaget juli). Møderne begynder normalt kl. 19:00. 

Der afholdes desuden menighedsrådsmøder, fælles med Østervrå Sogn, på den anden tirsdag i lige måneder”. Møderne begynder normalt kl. 18:00.   

Ændring af mødedatoer kan forekomme. Alle møder er offentlige og afholdes i præsteboligen på Bakkevænget 19 i Østervrå.

Kirkebil
Vi opfordrer menigheden til at samle hinanden op og lave samkørsel til gudstjenesterne. Såfremt man ønsker kirkebil bedes man kontakte Dybvad Taxi dagen før, inden kl. 18:00, på telefon 98 86 42 14.

Kirkekaffe
I Torslev kirke serveres der normalt en kop kirkekaffe og en småkage efter alle ordinære gudstjenester.

Læs mere om Torslev sogn på  https://sogn.dk/torslev-frederikshavn